IT és egyéb zöldségek

13 Aug, 2010

Pályázat NGM Energiahatékonysági Programok Főosztály főosztályvezetői pozíciójának betöltésére

Posted by: A szerk. In: Politika

A szervezeti átalakítás alatt álló Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai célkitűzéseinek megvalósítására pályázatot hirdet a tervezett Energiahatékonysági Programok Főosztály főosztályvezetői pozíciójának betöltésére

Pályázat megjelenése: 2010. augusztus 13.

Pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 25.

A főosztályvezető feladata:

 • Felelős az energiahatékonyság és – takarékosságot érintő – jogi, pénzügyi, engedélyezési és egyéb szabályozás tárca szintű feladatainak ellátásáért.

 • Az épületenergetikával összefüggő jogszabály-előkészítési feladatok koordinálása.

 • Közreműködés a Kormány hosszú távú energia stratégiájának végrehajtásában, különös tekintettel az energiahatékonysági programok és célok megvalósításában és teljesítésében.

 • A Nemzeti Épületkorszerűsítési és Energiatakarékossági Programot kidolgozásának és működtetésének irányítása.

 • A hosszú távú épületenergetikai stratégiák kidolgozásában való részvétel.

 • A közintézményi, vállalati és lakossági épületenergetikai és energiatakarékossági programok kidolgozásában és működtetésében való közreműködés.

 • A zöldipar-fejlesztés stratégiájának kidolgozásában való közreműködés.

 • Társadalmi és szakmai kapcsolattartás a társadalmi, szakmai, nemzetközi szervezetekkel és szövetségekkel, egyetemekkel, kutató intézetekkel, kamarákkal a főosztályhoz tartozó osztályok bevonásával.

 • Az épületállomány energetikai és egyéb nem épületfűtési célú energiafelhasználási területek felmérésének koordinálása.

 • Javaslattétel a jelenleg működő közintézményi energiatakarékossági programok (ÖKO, KEOP, EHA) átalakítására és beépítésére a Nemzeti Épületkorszerűsítési és Energiatakarékossági Programba.

 • Javaslattétel a jelenleg működő lakossági épületenergetikai és energiatakarékossági programok (Panel rehabilitációs program, NEP, ZBR. Klímabarát Otthon Program; stb.) átalakítására és beépítésére a Nemzeti Épületkorszerűsítési és Energiatakarékossági Programba.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

 • felsőfokú végzettség,

 • legalább  5 éves szakirányú tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • tárgyalóképes, aktív angol és/vagy német nyelvtudás,
 • vezetői készségek,
 • stratégiai gondolkodásmód,
 • határozott döntés hozatal képessége,
 • proaktív és innovatív beállítottság,
 • változásra nyitottság,
 • együttműködő és rugalmas személyiség.

Komoly elkötelezettséggel, hosszú távú szakmai célokkal és folyamatos megújulási igénnyel rendelkező pályázók jelentkezését várjuk!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy a kinevezéshez három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint „C” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

Előnyt jelent:

 • vezetői tapasztalat
 • közigazgatási gyakorlat

A pályázathoz csatolni kell:

 • fényképes szakmai önéletrajzot 2 példányban,

 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet igazoló dokumentumok másolatát 1 példányban,

 • 4 évre szóló személyes vezetői program leírása az adott területre, maximum 5 oldal terjedelemben, 2 példányban,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy annak postai megigénylését tanúsító feladóvevény másolatát (amennyiben az erkölcsi bizonyítvány a pályázat benyújtásáig nem érkezik meg az illetékes szervtől, akkor nyilatkozat a büntetlen előéletről azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig a munkakör nem tölthető be),

 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik 1 példányban.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (Ktjv.), a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok és belső utasítások alapján történik.

A Nemzetgazdasági Minisztérium jelen munkakörre határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszonyt létesít azzal, hogy a Ktv. alapján legalább 3 hónap próbaidő kikötése kötelező.

Az állás betölthető: 2010. szeptember 6-tól

A munkavégzés helye: Budapest, Nemzetgazdasági Minisztérium

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot – zárt borítékban – a Nemzetgazdasági Minisztérium Humánpolitikai Főosztályának címezve (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.) postai úton, vagy személyesen kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Energiahatékonysági Programok Főosztály – főosztályvezető”.

Kérjük a pályázókat, amennyiben lehetőségük van rá, önéletrajzukat és a 4 évre szóló személyes vezetői program leírását a postai út mellett elektronikusan is küldjék meg a nora.szauder@nfgm.gov.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra.

A kiválasztott pályázók a minisztérium humánpolitikai munkatársaival és minisztériumi vezetőkkel lefolytatott interjúkon vesznek részt. A pályázat eredményéről az elbírálásra előírt 30 napos határidőt követő 8 napon belül a pályázók elektronikusan, elektronikus elérhetőség hiányában postai úton írásban értesítést kapnak.

A benyújtott pályázati anyagok az elbírálásra előírt 30 napos határidőt követő 15 munkanapon belül a Humánpolitikai Főosztályon személyesen átvehetők, ezt követően a pályázatok megsemmisítésre kerülnek.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen pályázati felhívásban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

A Humánpolitikai Főosztályon a 06-1-374-2889 telefonszámon.

Jelen pályázati felhívás a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján (www.ngm.gov.hu) került hivatalosan közzétételre.

A pályázati felhívás megtalálható ezen kívül a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján is (www.kozigallas.gov.hu), valamint nyomtatott sajtóban.

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

No Responses to "Pályázat NGM Energiahatékonysági Programok Főosztály főosztályvezetői pozíciójának betöltésére"

Comments are closed.

About

This is an example of a WordPress page, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from.

Budapest

Hőmérséklet

Hőtérkép

Szmogtérkép, Budapest

Budapest szmogtérképe

Széljárás (nem politikai)

Felhőkép