Az Alapítványról

Az Infopoly Alapítvány az Elektronikus Demokráciáért a magyar internet hajnalán jött létre abbaól a célból, hogy részt vállaljon az internet elterjesztésében, a szükségesen minimális jogszabályok kialakításában, és elősegítse, hogy az Internet magyarországi és nemzetközi használata során maradéktalanul érvényesüljön a véleménynyilvánítás, az információ közlésének és az információhoz jutásnak a szabadsága. Támogatni kívánja az Internet használat tömeges elterjedését, és azt, hogy a polgárok, társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok mind tágabb utat találjanak az információtechnológiai eszközök elterjesztéséhez, és a digitális szakadék leküzdéséhez.

Az elmúlt években részt vettünk weboldalak, adatbázisok létrehozásában, tanácsadással szolgáltunk internetes oldalak kiépítéséhez civil szervezetek számára.

A társadalmi problémákra érzékenyen fordultunk a társadalomtudományi felmérések, kutatások felé, s így érkeztünk el az identitás- és történetkutatásig.

Az Alapítvány vállalta fel azon cikkek, hírek gyűjtését, amelyek a 2014-es Holokauszt emlékév során keletkeztek, de az anyaggyűjtés 2015-ben sem maradt abba, a magyar zsidóság kortás társadalomtörténetének dokumentálását végezzük. Szükségesnek látjuk, hogy a jövőben létrehozzunk egy olyan szöveges adatbázist is, amely magyar zsidó társadalomtörténeti könyvtárként is működve történelmi áttekintést ad a magyar zsidóság magyarországi társadalomtörténetéről.

Az Alapítvány fontosnak tekinti a generációk közötti értékátadást, így a holokausztot megélt nagyszülők és arra már csak mint történelemre tekintő unokák kapcsolatának erősítését; emlékek, értékek gyűjtését, s az ifjabb nemzedékek körében az identitás-kutatást.

Tevékenységségünk körébe tartozónak érezzük a történeti és szociológiai kutatásokon túl eredményeink bemutatását (weboldalak, kiállítások), illetve közösségek létrehozásában való részvételünket.

Dombi Gábor
elnök, kurátor


Az Infopoly Alapítvány alapadatai:

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 3.
email: infopoly @ gmail.com
számlaszáma: 11707024-20434733
adószáma: 18246685-1-42
elnök, kurátor: Dombi Gábor