Írások

Félezer év e hazában

Gonda László könyvéről

Hetven év óta először tegnap jelent meg összefoglaló monográfia a magyar zsidóság félezer éves történetéről. Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945 című kötetét Komoróczy Géza, Litván Görgy és Zeke Gyula történészek mutatták be a budai Várban rendezett sajtótájékoztatón.

Gonda László nevét eddig kevéssé ismerték a hazai történetkutatásban. A Debrecenben tanári diplomát és doktorátust szerzett történész 1951-től 1985-ben bekövetkezett haláláig Izraelben élt, s jelentős része volt az izraeli Magyar Zsidó Történeti Társulat megalakulásában. A néhai dr. ScheiberSándorral közösen kívánták tető alá hozni a magyarországi zsidóság históriáját. Ennek eredménye a most megjelent kötet. Scheiber Sándor már nem tudta bevégezni a magára vállalt feladatot.

A szerző a zsidóság történetét a magyar államban a XIX. századi történetírói szemlélet alapján, jogi, jogtörténeti megközelítésből tárgyalja, így a zsidóság befogadásának, elutasításának, kirekesztésének problémáit, a magyar-zsidó viszonyt s a zsidóság modernizálódásának folyamatát. Égető kérdések, hiszen a Holocaust megtörténtének kétségbevonása, a zsidósággal szembeni vádak felújítása ismét napirendre került.

Hogy a magyar zsidóság története alaposabban megismerhetővé legyen – a zsidósággal szembeni előítéletek mai élesztgetői számára is -, kapott e kötetben helyet a hazai zsidóságra vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteménye, a magyar zsidó történeti kronológia első összeállításának kísérlete, s az 1960 óta e tárgykörben megjelent jelentékeny publikációk bibliográfiája. A kötet jelentős érdeme, hogy máris feladatokat állít a hazai történetírás elé, további kutatásokra sarkallhatja – akár a magyar zsidó középkor, akár a társadalmi rétegződés vonatkozásában – az újabb történészgeneráció tagjait. (Századvég Kiadó)

Dombi Gábor

Megjelent: Népszabadság, 1992. szeptember 22., kedd, 16. o.