• Zsidó társadalomtörténet

    5 perc Somér

    (Beszédtervezet a Hasomer Hacaír 110. születésnapi évfordulós rendezvényére, 2022. október 14, JDC Bálint Ház, Budapest ) Sohasem volt unalmas soméresnek lenni. A szervezet magyarországi története az izgalmas, sőt nagyon gyakran veszélyes események láncolata. A hazai Somer életében még nem volt olyan hosszú – veszélyek, üldözés, zsidóságon belüli harcok nélküli – békés szakasz, mint a rendszerváltás után eltelt idő. (De meg kell jegyeznünk, hogy szomszédos Ukrajnában dúló háború komoly nemzetközi aktivitásra sarkallta magyar somérosokat is.) A magyarországi HaSomér Hacaír hivatalosan 95 éve jött létre. De jelentősen különbözik az akkori zsidó fiatalok és a maiak helyzete. Akkor egy kemény szabályokat szabó, rosszabb életminőséget kínáló, az antiszemitizmust hivatalos politikává emelő korszakban kellett helyt…