Zsidó társadalomtörténet

A traumakutatás új lehetőségei a szociális munkában

Egy konferencia dokumentumai

2022. április 14-én került megrendezésre a Bálint Házban „A traumakutatás új lehetőségei a szociális munkában” című konferencia, amely tudományos címével ellentétben nagyon is mindenkit érintő drámai kérdésekkel foglalkozott. Az egyént és közösségeket érintő traumák elemzéséhez kiindulási pontot A vészkorszak árvái című könyv szolgáltatott, amely a holokauszt utáni zsidó árvaház és táborok növendékeinek állít emléket.

A konferencia előadói

A vetített filmek

A konferencia előadásainak anyagai (pdf)

* **

A konferencia videófelvételei

Konferencia-videó I. A traumakutatás új lehetőségei a szociális munkában Nyitóelőadások.

Róna Péter, Talyigás Katalin és Háberman Zoltán megnyitója

***

Konferencia-videó II. A traumakutatás új lehetőségei a szociális munkában. Történészek előadásai.

Bányai Viktória, Frojimovics Kinga, Lénárt András

***

Konferencia videó III. A traumakutatás új lehetőségei a szociális munkában. Átvezetés a filmen bejátszott interjúkhoz.

Dombi Gábor, Balogh Veronika

***

Konferencia videó IV. A traumakutatás új lehetőségei a szociális munkában. A szociálpszichológiai háttér

Kövér-Van Til Ágnes

***

Konferencia videó V. A traumakutatás új lehetőségei a szociális munkában. Végszó. A közönség kérdései

Indreis Krisztián, Háberman Zoltán, Talyigás Katalin és a közönség

***

Záró gondolatok a konferenciához

A felsőoktatási intézmények kiváló oktatóival és kutatóival (OR-ZSE, ELTE, HDKE) együttműködve megtartott Konferencia a Bálint Házban alkalmat adott arra, hogy a szociális munkások,  pedagógusok képzéséhez „példatárként” hozzá járuljon — napjainkban is fontos üzenetekkel, s amelyeket A vészkorszak árvái című dokumentumgyűjtemény 45 visszaemlékezése kínál.

A Konferencia tematikájának egyeztetései során – 2021. végén – a gyermekvédelem és a trauma sikeres közösségi leküzdése szakmai kérdései tűntek lényegesnek, hogyan válhatnak a gyermekintézmények nemcsak menedéket nyújtó otthonná, hanem egy életre szóló tanitást adó hellyé. Ez a tanÍtás különböző formákban arról szólt, hogy az élet legfontosabb feladata hogy megértsék a növendékek, hogy mi teszi fontossá, értékessé, értelmessé az életüket.

Az ukrajnai háborúból menekülő családok, gyermekeik megpróbáltatása új „életbevágó” és időszerű megközelítést is adott a Konferencia iránt érdeklődők számára, mind a Bálint Házban, mind a világhálón. Miközben a jelenlévők megtapasztalták: a Ház maga is adománygyűjtő és -elosztó hellyé vált az elmúlt hetekben.

A Bálint Ház a 180 perces Konferencia online sugárzása alapján youtube videót oszt meg az interneten, A felvétel megtekinthető a Kötet weboldalának SZOCIÁLIS MUNKÁHOZ új menüje egyik aloldalaként.

Itt érhető el ez a weboldal:  https://www.balinthaz.hu/aveszkorszakarvai/szocialis-munkahoz.html

Több tudományos publikáció kapcsolódik a Kötethez, valamint a Konferencia prezentációihoz, azok is megtekinthetők ezen a weboldalon.

A szakmai (tudományos) konferencia digitális formában megosztott tanulmányai, prezentációi a szociális munkások, pedagógusok hazai képzésének ajánlott forrásmunkái is lehetnek, mégpedig a Kötet 45 esettanulmányának szövegére is utalva.

A 75+ éves visszaemlékezők háborúval, kirekesztéssel, töredék családokkal, a gyermekközösséggel kapcsolatos stb. élménye a világhálón eljuttatható a 21. század nemzedékeihez. A Konferencia közösségi oldala a 20. század negyvenes és ötvenes éveit bemutatva azt is érzékelteti, hogy milyenek voltak az akkori a nem állami gyermekotthonok, azok közösségei, sajátos nevelési gyakorlattal, példáinkban a zsidó hitközségek és a Joint fenntartásában.

A Konferenciát figyelemmel kísérték a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület tagjai, akik abban érdekeltek, hogy a későbbiekben szakpolitikai ajánlásai hasznosítsák a traumakutatás eredményeit.

Kedvező esetben kialakítható egy nemzetközi és hazai hálózat és ennek tagjai a gyakorlatban is érvényesíthetik a trauma sikeres leküzdésének bevált metodikáját.

A Konferencia 2022. áprilisban a holokauszt magyarországi emléknapjához kapcsolódott, azonban a megosztott tudományos eredmények a társadalom széles körei számára irányadók lehetnek. Üzenetei messze túlmutatnak az egykori üldözöttek példátlan és évtizedekig sokszor ki nem beszélt traumáin.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mindenkinek köszönöm, aki részt vett ezen a konferencián, s hozzájárult ahhoz, hogy megismerjük a Vészkorszak Árvái c. könyv jelenlévő szerzőit, kitűnő előadásaik bővítették a jelenlévők ismereteit.

Külön köszönöm Dombi Gábornak azokat az interjúkat, amelyekkel hozzájárult a konferencia sikeréhez azáltal, hogy volt árvaházi növendékek emlékeiket megosztották velünk. Külön köszönöm Balogh Veronika tolmácsolásában elhangzott történethez hozzáfűzött saját élményét.

Az ELTE oktatóinak köszönöm, hogy Rácz Andrea utólag megoszthatta velünk a gyermekvédelem mai helyzetéről gondolatait, illetve a traumakutatás tágabb vizsgálatának lehetőségére hívták fel a figyelmet. Köszönöm Tóth Árpád személyes vallomását volt állami gondozottként hogyan élte meg az elhangzottokat.

Lenyűgöző volt számomra, ahogy az interjúalanyok felmutatták azokat a forrásokat, amelyek értelmet adhatnak életünknek.  Viktor Frankl (Nobel díjas pszichiáter, aki maga is átélte a a koncentrációs táborok borzalmát)  szavaival szeretném zárni a konferenciát: a kérdés nem az, mit várhatok az élettől, hanem az élet legfontosabb feladata abban áll, hogy felismerjem, mit vár az élet tőlem?  Az élet legnehezebb időszakában is képesekké váltak a megkérdezettek arra, hogy tanítóik, nevelőik segítségével, mégis IGENT mondjanak az életre.  Mindez üzenet a háború elől menekülő reményt vesztett felnőtteknek, gyerekeknek is: embernek maradni az embertelenségben. A segítő szakmáknak ebben a helytállásban kell feladatukat teljesíteniük.

A konferencián résztvevők: 60 jelenlévő, 40 online; 15 könyv talált vevőre, és várhatóan a konferencia YouTube-on is a Bálint Ház honlapján megtekinthető lesz.

Még egyszer mindenkinek köszönöm a részvételt! 

Talyigás Katalin

A konferencia szervezői

Dr. Talyigás Katalin, Szociális Innováció Alapítvány

Dombi Gábor, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem